[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Digitaalne kirjaoskus - õigus saada haridust

Digioskused, tehniline tugi, ühiskonnaasjade korraldus, teenused, terminid (avaandmed, masinloetav, digitaalne jalajälg, one-stop-shop, once only jne). Andmete haldamine kui isiklik hügieen - nii koolinoortele kui ka täiskasvanuhariduses.