[IDEEKORJE] E-kodaniku harta loomine

Eesti Koostöö Kogu,

Kommentaarid

Kogu see arutelu ise on väga kohmakas

Ei ole selgitatud, kes on koostanud ning mis tähtajaks ja mille kohta kommentaare küsitakse. On ju elementaarne, et ühtegi punkti pole praegu saavutatud. Samas pole need punktid kaugeltki piisavad. Nii näiteks peaks igal kodanikul olema lisaks tagasisidele olema õigus ka edasisidele, st proaktiivselt ettepanekute tegemiseks. Samuti ei saa eeldada, et kõik pidevalt istuvad internetis, et vajalikku infot leida. See peaks olema info valdaja ülesanne inimesi vastavast infost teavitada. Internet annab selleks palju uusi võimalusi.