Toetame Kersti Kaljulaidi jätkamist presidendina

Peedu Tuisk,

Kommentaarid

Väärikate ja julgete tegude ja väljaütlemistega president

President Kersti Kaljulaid on minu arvates oma ametikohustustega väga hästi toime tulnud ja meeleldi näen teda presidendina veel ühe aasta. Kindlasti on olnud tegusid ja väljaütlemisi, millele mina kohe kahe käega alla ei kirjuta, kuid suures plaanis on ta pilti toonud ja pildis hoidnud olulised teemad (nt perevägivald) tasakaalukal ja loogilisel viisil. Samuti on täitnud ta oma rolli riigi esindajana välismaailmas, aga veelgi enam, külastanud ka kohalikke omavalitsusi ja Eesti oma probleemide ja rõõmudega tegelenud. Lisaks on ta teinud põhjalikku tööd väljakuulutavate seaduste osas ning kasutan talle antud võimalusi mõistlikul moel, et juhtida tähelepanu, kui mõni Riigikogus vastu võetud seadus läheb vastuollu Eesti riigi alustaladega. Minu arvates peab üks president just niimoodi vastutust võtma. Virve Kass.