Võõrriikide kodanike hääleõiguse tühistamine kohalikel valimistel

Inga Säde,

Kommentaarid

vastus

Kahjuks nende soov või lojaalsus ei anna mitte midagi, kuna Eesti politsei ametid otsustavad, kas anna kodakondsus või ei, ja tavaliselt vastus on EI, ja muidugi põhkuseta, sest KAPO ei ütle seda. On arusaadav miks riigikogusse hääletamine peab olla ainult kodanikule õigus, aga miks sis hääletava neid, kes elavad Eestist väljas, 10 või rohkem aastat kuskil eemal, näiteks Australias. Diskrimineerimine- sest kui elanik on nõus Eestis elama, sis tema arvamus peab olla arvestatud, sest ta maksab samasugused maksed nägu iga local elanik. Ja ei ole tähtis kas Venemaalt või Nigeeriast. Siin võib liisada, et mittekodanikud saavad kohalikult hääletama ainult peale 3 aasta Eesti elamis, aga üldse keelata - see on 100% diskrimineerimine.

  1. Kommenteerides tuleks ikka faktipõhiseks jääda, mitte emotsionaalset vahtu ajada. Eesti kodakondsuse võib saada igaüks, kes on viibinud alalise elamisloa alusel Eestis vähemalt viis aastat enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise päeva ja üks aasta pärast sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva; kes oskab eesti keelt vastavalt kodakondsuse seaduse §-s 8 sätestatud nõuetele; tunneb Eesti Vabariigi põhiseadust ja kodakondsuse seadust; ei ohusta Eesti riiki ning tal pole kehtivaid kriminaalkaristusi. Mingeid minimaalseid pingutusi tuleb siiski kodakondsuse saamiseks teha. Ja kodakondsuse andmise otsuse teeb valitsus, mitte KAPO. Mis aga puudutab seda, et võõrriigi kodanikud on siin NÕUS elama, siis keegi pole neid siia sunniviisiliselt toonud. Suures osas on nad majanduspõgenikud kolmandatest riikidest. Ja see, et sünnijärgsed Eesti kodanikud elavad välismaal, siis enamik neist on sinna jõudnud põgenikena pärast seda, kui Venemaa okupeeris Eesti. Ja miks ei võiks Eesti kodanikud välismaal elades Eesti valimistel osaleda? Siin elavad Venemaa kodanikud ju osalevad Venemaa valimistel. Ning igas riigis kaasnevad töötasuga ka maksud, see aga ei tähenda, et maksude maksmine annab automaatselt õiguse ka valimistel osaleda.