Võõrriikide kodanike hääleõiguse tühistamine kohalikel valimistel

Inga Säde,

Kommentaarid

valesti koostatud mõtte

Kui teha nii nagu autor pakkub, sis see on 100% diskrimineerimine

  1. Võõrriikide kodanikele on antud õigus saada Eesti kodanikuks. Kui nad ei soovi seda võimalust kasutada, siis ei ole põhjust usaldada nende kätte kohaliku elu juhtimist. Nimelt, kui me eeldame, et iga riigi kodanik on lojaalne oma riigile, siis ei tohiks me teiste riikide kodanikke lubada otsustada Eesti kodanike käekäigu ja kohaliku arengu üle. Pealegi, kus te siin diskrimineerimist näete? Siinsed Venemaa kodanikud osalevad aktiivselt Venemaa valimistel. Keegi pole neilt seda õigust ära võtnud.