Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamiselUus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
28 allkirja
ALLKIRJASTA

972 häält puudu riigikokku saatmiseks. Hääletamise tähtaeg: .

Muutmaks vanaduspensioniealiste palkamist erialasele tööle atraktiivsemaks tuleks rakendada tööandjaile maksusoodustusi.

Ettepanek

Vähendada vanaduspensionäride töiselt tulult makstavat sotsiaalmaksu 33%-lt 13%ni ehk sotsiaalmaksu pensionikindlustusele mineva osa võrra. 

Põhjendus

Sellise soodustuse pakkumine võib kasvatada vanemaealiste hõivet. Samal ajal,  kui maksulaekumised töötavatelt eakatelt väheneksid, jääks inimestele rohkem raha kätte ning nad saavad ise otsustada, kuidas ja kuhu nad seda kulutavad. Riik teenib tulu lihtsalt teistest kanalitest, läbi tarbimise jne. Tulemus on see, et eakamatel on rohkem motivatsiooni tööl käia ning ettevõtetel suurem soov neile tööd pakkuda. 

Sotsiaalmaksust finantseeritakse Eestis pensioni- ja ravikindlustust. Seega vabastades teatud osa töötajate tulu sotsiaalmaksu maksmisest, jäävad tulud sotsiaalmaksust väiksemaks ning nimetatud sotsiaalkindlustuse defitsiit suureneb veelgi. Seetõttu ongi ettepanek ravikindlustusele minevat maksuosa mitte vähendada, sest pensioniealised on tervishoiuteenuste suured tarbijad. 

Lisaks tuleb idee arendamisel meeles pidada, et kui sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa ei maksa, siis ei teki juurde ka pensioniõigusi ja seega ei kasva ka töötavate pensionäride pension (va indekseerimise võrra).

Sellise soodustuse pakkumine võib kasvatada vanemaealiste hõivet. Samal ajal,  kui maksulaekumised töötavatelt eakatelt väheneksid, jääks inimestele rohkem raha kätte ning nad saavad ise otsustada, kuidas ja kuhu nad seda kulutavad. Riik teenib tulu lihtsalt teistest kanalitest, läbi tarbimise jne. Tulemus on see, et eakamatel on rohkem motivatsiooni tööl käia ning ettevõtetel suurem soov neile tööd pakkuda. 


Esialgse idee autorid Urmas Käär ja Marek Sauber
28 allkirja

972 häält puudu riigikokku saatmiseks. Hääletamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

Kommentaarid