Eestis tuleb korraldada erakorralised Riigikogu valimised

Karin Kaup-Lapõnin,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

Austatud Riigikogu,

Tänased poliitmängud riigikogus on ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri, seades löögi alla meie demokraatliku riigi toimimise, julgeoleku ja maine. Rahvaesindajatel on kadunud vastutustunne oma riigi ja inimeste ees. Inimeste usaldus Riigikogu vastu on langenud olematuks, kuna koroonakriisist tingitud tegelike murede lahendamise asemel tegelevad Riigikogu erakonnad teineteise solvamise, demokraatia painutamisega ning ka riigi julgeoleku nõrgestamisega. Sellest kriisist aitavad meid välja erakorralised Riigikogu valimised.

Käesolevaga teevad Erakond Eesti 200 ja allakirjutanud Riigikogule ettepaneku algatada vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 97 neljandale lõigule Riigikogu erakorraliste valimiste esilekutsumise protsess.

Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 97 neljas lõik ütleb, et „Valitsusele või peaministrile umbusalduse avaldamise korral võib Vabariigi President kolme päeva jooksul valitsuse ettepanekul välja kuulutada Riigikogu erakorralised valimised.“

Kommentaarid

  1. toetan

    Tere, toetan algatust. Esimese lõigu teise lause võiks siiski välja jätta. Ehk mõnel rahvaesindajal ongi kadunud vastutustunne, aga kindlasti mitte kõigil ja loodetavasti ka mitte enamikul. Lugupidamisega, Andres Toode