Ei elektroonilisele hääletamisele.

Henn Leetna,

Kommentaarid

Eestikeelseid sõnu tõlgendab Eesti keele seletav sõnaraamat.

Kahju, et Teil on enda isiklik seisukoht kaitsmaks Põhiseaduse rikkumist. Eesti keeles sõna <muud> ei ole kuidagi seotud Teie arvamustega, vaid tähendabki kõike muud, mida kirjas ei ole. Seega elektrooniline hääletamine on diskrimineeriv seadus, mida Teie ei ole ümber lükanud ega tõendanud vastupidist. Veelkord; Eesti keele seletav sõnaraamat diskrimineerima - kellegi õigusi (teistega võrreldes) kitsendama v. kärpima; ... Diskrimineeriv seadus, kitsendus, propaganda. Antud juhul sõna muud tähendab minu õiguste kitsendamist, kärpimist elektrooniliselt hääletajatega võrreldes.....üleval on tõendatud...kuidas, mis põhjusel jne. Meile jääb arusaamatuks, mis põhjusel, miks Teie seda Põhiseaduse rikkumist niiväga püüate õigustada? Meil on mitu varianti selle ära arvamiseks, mida siin pole paslik avaldada. Täname Teid tähelepanu eest ! Sellel teemal me enam ei diskuteeri.