Ei elektroonilisele hääletamisele.

Henn Leetna,

Kommentaarid

Möga kuubis.

Kellele meeldib hääletada valimisjaoskonnas pabersedeliga, saab seda vabalt teha niihästi valimispäeval kui ka eelhääletades. Kontrollitakse isikut tõendavat dokumenti, et veenduda hääletamise isiklikkuses, kontrollitakse, et hääletaja oleks hääletuskabiinis üksi ja et keegi teda valimisjaoskonna ruumides aktiivselt ei mõjutaks andma häält kellelegi konkreetsele kandidaadile. Kui hääletaja kogemata oma sedeli rikub, saab ta selle tagastada ja antakse uus vastu. Ja lõpuks, kui on tõesti juhtunud see kõige halvem, mida ei tohi juhtuda - et mõni vanainimene kasvõi ainult kahtlustab, et keegi kolmas isik on tema ID kaarti kasutades tema eest hääletanud, saab ta minna valimisjaoskonda ja mitte kellelegi mitte midagi selgitamata hääletada pabersedeliga, milline tühistab antud e-hääle. Saab ka valimiskasti koju kutsuda. Millisest diskrimineerimisest me räägima?