Ei elektroonilisele hääletamisele.

Henn Leetna,

Kommentaarid

Põhiseadus

Kirjutate:" Siiski lähtudes põhiseaduse mõttest ja muudest ..." Palun pange kirja, kus on Põhiseaduses kirjas selle §12 mõte, millest Teie lähtute. Üldiselt tubli, et omate enda isiklikku mõtet Põhiseaduse tõlgendamisel. Mis aga puutub Teie järgmisse väitesse: "Valimistel ei ole ühtki takistust inimesel, kes tajub end diskrimineerituna seoses sellega, et ta valib pabersedeliga, oma valimisviisi muutmast, valima elektrooniliselt ja mitte kogema diskrimineerimist." See lause on otsene püüd kaitsta e- hääletamise turvalisust. Kuid Teie ei arvesta asjaolu, et mitte kellelgi vanema põlvkonna inimestest ei ole mitte mingisugust seadustatud kohustust omada arvutit või omandada teadmisi selles valdkonnas.