Ei elektroonilisele hääletamisele.

Henn Leetna,

Kommentaarid

Vaieldav alus

E-hääletamisega on probleeme, kuid ma kahtlen, kas siin on siiski vastuolu põhiseaduse §12-ga. Asi selles, et üldjuhul mõistetakse diskrimineerimise all siiski olukorda, kus diskrimineerimise aluseks on omadus, mida diskrimineeritav ei saa muuta või on selline muutmine asjaolusid arvestades mõttetu. No nt võiks rikas inimene oma varast loobuda, kui teda diskrimineeritakse varandusliku seisundi alusel, kuid kui see seisneb vaid mõnest seltskonnast välja arvamisel, pole see ilmselt otstarbekas. Samas vaene inimene ei saa kuidagi sellest seisundist loobuda. Kuid jah põhiseaduses on see "...ja muude asjaolude tõttu..." mis jätab tõlgendusruumi vabaks. Siiski lähtudes põhiseaduse mõttest ja muudest selles paragrahvis viidatud põhjustest, on arusaadav, et diskrimineerimisest saame rääkida ikkagi raskesti muudetava või mittemuudetava omadusega seoses. Valimistel ei ole ühtki takistust inimesel, kes tajub end diskrimineerituna seoses sellega, et ta valib pabersedeliga, oma valimisviisi muutmast, valima elektrooniliselt ja mitte kogema diskrimineerimist. See ei ole ilmselt omadus, põhiseaduse §12 mõttes. Toon sellise võrdlusnäite. Inimene, kes pole ostnud piletit, tõstetakse rongist maha ja ta ei saa sõita. Ta võib ka viidata põhiseadusele ja väita end diskrimineeritavat. Enamgi, ta saab viidata konkreetselt, et teda diskrimineeritakse varalise seisundi alusel. Paraku ei võtaks ükski kohus sellist asja isegi arutada.

  1. Teie selgitused on kuidagi kiivas ühele poole - õigustamaks e-hääletamist ja Teie poolt toodud võrdlused ei ole kohaldatavad antud e-hääletamisega.

  2. Kas mutil on silmad? On küll. Kas ta näeb nendega? Ei näe. Aga kas need on siis silmad? Ei ole. Silm on aistmisorgan. Kui silmad on küll olemas, aga ei tööta, siis on tegemist pimeda inimesega. E- valimistega on nagu vana emakesega, kes teadis et tema poeg käib kogu roodus ainukesena "õiget jalga"