Tallinnale

Busside seisuplatsi rajamine elamukvartali vahetuses läheduses

Valeria Gornova,

Kommentaarid

Detailide avamine

Tere Väga hea, et selliseid küsimusi avalikult arutada saame ning info jõuab inimesteni õigeaegselt. Linnaosa roll on olnud elanike teavitamine, et plaan ei tuleks üllatusena. Projekti algataja on Tallinna Transpordiamet ning seda aitab tehnilise toega realiseerida Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Enda tingimused on esitanud Tallinna Strateegiakeskus, Nõmme Linnaosa Valitsus ning Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Tehniline info, et millest plaan lähtub: Tallinna Linnavolikogu 20.09.2001 otsusega number 266 on kehtestatud Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, millega on Teelise tänav T1 ja Teelise tänav T2 kinnistutele kavandatud kahetasandiline ristmik koos mahasõitudega ning mootorsõidukite parkla. Detailplaneeringuga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris: Tallinna planeeringute register. Detailplaneeringu registrinumber on DP002980. Antud kujul Pärnu mnt 453 ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringut ei realiseerita ning kahetasandilist ristmikku ei rajata. Selle asemel säilib Pärnu maantee ja Teelise tänava ühetasandiline ristumine ning lisandub planeeritud mootorsõidukite parkla. Seega on nimetatud detailplaneering aluseks mootorsõidukite parkla (busside seisuplatsi) rajamisel. Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet algatanud menetluse projekteerimise hanke läbiviimiseks. Hanke tulemusena valmiva projekti avalikustamine viiakse läbi Tallinna Transpordiameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse ning Nõmme Linnaosa Valitsuse poolse koostööna. Avalikustamise käigus saavad kõik asjast huvitatud tutvuda võimaliku projektlahendusega ning esitada omapoolsed ettepanekud ja seisukohad. Lugupidamisega Karmo Kuri 53415688