Anname koolikogukonnale suuremad õigused

Kristina Kallas,

Kommentaarid

Riigigümnaasium

Kui meil on riigigümnaasiumid, siis miks ei võiks olla ka põhikool "riigi" sõna otseses mõttes - riiklik õppeprogramm, haridusministeeriumi poolt litsentseeritud õpetajad ja HM määratud direktorid? Olen kuulnud, et venekeelsetes koolides on ajalookäsitlus ikka veel nõukogudeaegne. See tuleneb kohaliku kogukonna heakskiidetud direktorist ja pedagoogide kaadrist, mis on lõppkokkuvõttes riigi julgeolekurisk...

  1. Ka see lahendus koolide paremaks juhtimiseks on olnud laual nii meil, Eesti 200 erakonna sees, kui ka erinevate huvigruppidega rääkides. Täna on siiski valdav arvamus, et riigistamine ei too ilmtingimata lahenduse nendele probleemidele, sest siis läheb otsustamine kaugele Tallinnasse ametnike kätte. Samas, leiame, et see lahendus on ikkagi arutelu väärt ja loodame, et ka meedias ja poliitikute vahel see teema üles kerkib.