Poliitilise dieedi kolm retsepti

Ivo Rull,
28 allkirja

Poliitilise dieedi kolm retsepti


Toetame nutikat valitsemist, mille käigus vähendatakse erakondade rahastamist, Riigikogu liikmete kuluhüvitisi ja ministrite arvu. 

Toetame Vabaerakonna algatatud sellekohaste eelnõude vastuvõtmist Riigikogus, millega hoitakse kokku vähemalt 4 miljonit eurot aastas. 
 
Toetame säästetud raha suunamist kas sotsiaaltoetusteks, hariduse edendamiseks või sünnitusosakondade säilitamiseks Eesti erinevates maakonnakeskustes.

Seletuskiri 


 Vabaerakond on esitanud Riigikogus kolm seaduseelnõud, mis aitavad riigi kulusid kokku hoida:
 
1.      Seaduseelnõu 33, millega vähendatakse erakondadele riigieelarvest eraldatavat raha poole võrra ehk 2,7 miljoni euro võrra aastas. 
2.      Seaduseelnõu 636, millega vähendatakse riigi kulutusi valitsemisele, kaotades kolme ministri ja seitsme nõuniku ametikohad, kokkuhoiuga 450 000 eurot aastas.
3.      Seaduseelnõu 647, millega vähendatakse Riigikogu liikmete kuluhüvitisi 841 000 euro võrra aastas.
Tehes eelviidatud kärped, on võimalik hoida riigi raha kokku 4 miljoni euro võrra iga aasta.  Seda raha võiks kasutada muudeks otstarveteks, näiteks sünnitusosakondade säilitamiseks Eesti erinevates maakonnakeskustes
 
Kulude kärpimisest veel olulisem on eeskuju, mida erakonnad, valitsus ja Riigikogu liikmed taoliste sammudega Eesti ühiskonnale annavad. Oleme veendunud, et jutt riigireformist, sellega kaasnevast usalduse, tõhususe ja muude vooruste kasvust muutub veenvaks alles siis, kui poliitikud annavad selleks enesepiiranguga isiklikku eeskuju.
 
Vabaerakonda on sundinud neid probleeme tõstatama kolm peamist asjaolu:
 
-          erakondade rahastamine on Eestis proportsionaalselt oluliselt suurem kui teistes Euroopa riikides; 
-          topeltministrid on hägustanud valdkondade vastutusalasid, pole parandanud avalikku haldust ning on toonud kaasa uute poliitiliste ametikohtade loomise;
-          Riigikogu liikmete kuluhüvitised väljuvad valijatega suhtlemise toetamise vajadusest, tuues kaasa nende tarbimise parteilisel ja tihti ka isiklikul otstarbel.

Vabaerakonna selge lubadus: ministeeriumides, mida meie esindajad 2019. aasta valimiste järel juhtima asuvad, viiakse samuti läbi kiire ja tõhus kärpekava Eesti tuleviku ning avaliku õiglustunde kasuks.
 
Kas soovid, et Riigikogu liikme kuluhüvitised lüüakse alla?
 
Kas tahad, et lõpeb parteide riiklik ületoitmine?
 
Kas pooldad valitsuse ministrite arvu vähendamist?
 
Kui vastad kõigile küsimustele JAH, siis anna Vabaerakonna algatustele toetusallkiri!
 
 
 


Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saad ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Ennast identifitseerimata ei saa algatusele häält anda.

ID-card

Mobile ID

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid