Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,

Kommentaarid

Täiendusettepanek

Teen ettepaneku lisada ka järgmine mõte: Muudatust on põhjendatud sellega, et Nurmiku ja Metsakooli tee peatusi kasutakse äärmiselt vähe või peaaegu ei kasutata, mis ei vasta tegelikkusele. Statistika on tehtud esimese poolaasta kohta, mil olid ulatuslikud teetööd Pirita-Kosel Rahvakoooli teel ja ka kesklinnas, mis mõlemad on mõjutanud liiklemist. Juba aprillis anti soovitusi kesklinna vältimise kohta (https://vikerraadio.err.ee/1608944075/vladimir-svet-palume-voimalusel-tallinna-kesklinna-transiidina-valtida).