Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,

Kommentaarid

Mitte muuta bussiliini nr 5 marsruuti

. See on lausa kuritegelik aktsioon Pirita-Kose elanike suhtes. Mööda Kelluka teed ules mäele minek lumesegust puhastamata teed, kus puudub ka könnitee on eluohtlik. 16.07 löpetati Rahvakoolitee remont, kuhu ehitati uus bussipeatuse koht on ajuvaba.