Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,

Kommentaarid

Abilinnapea Vladimir Svet tagandamine

Abilinnapea ei ole aastaid hakkama saanud oma tööülesannetega. Tema tööülesanneteks on - Abilinnapea Vladimir Svet koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning korraldab linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevusi. Nii lume koristusega kui ka kogu Tallinbna liikluse korraldamisega ei ole sm Svet hakkama saanud.Tegeleb ja vastab ajakirjanikele ainult 1 Tallinna linnaosa piires, Tallinna Linnavolikogule teha ettepanek umbusaldada abilinnapea Vladimir Svet kuna ei ole oma tööülesannetega hakkama saanud.