Kaja Kallas ASTU TAGASI!

Aleksander Härmas,

Kommentaarid

Üleskutsest 1/2

Ma lugesin selle teema ka läbi, millele siis allkirju nõutakse. Pole küll kena seda öelda, kuid tuleb tõdeda teema algataja puudujääke nii riigi üldise toimimise mõistmises kui ka enda ütluste läbimõelduses. Püüan siis selgitada: „see valitsuskoalitsioon /---/ PÕHISEADUSE VASTANE oma praeguste seadustega-määrustega jms.” Meil on mõni institutsioon veel, kõigepealt president, kes peab seaduse välja kuulutama ja sellega seoses kontrollib ka presidendi institutsioon üle seaduse vastavuse põhiseadusele. Presidendil on õigus jätta see välja kuulutamata, kui leiab, et see ei vasta põhiseadusele. Teiseks on meil olemas selline ametikoht nagu õiguskantsler, kes kontrollib ka seaduste vastavust põhiseadusele. Palun vaata www.oiguskantsler.ee Ülesanded. Järgmine asi – valitsus ei võta vastu seadusi, vaid ainult algatab, valitsus annab siduvana välja ainult määrused (mis peavad vastama seadusele). Seaduste läbitöötamine ja vastuvõtmine on siiski ainult Riigikogu pädevuses. Vaata ka https://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/riigikogu-ulesanded-ja-tookorraldus/mida-riigikogu-teeb/seadusloome/ Esimese lause lõpp „jms.” ehk „ja muu selline” on lapsik. Mis see muu selline võib olla, peab igaüks ise oletama? Konkreetsust on vaja, kui soovitakse millegi allkirjastamist, mitte mingisugust umbluud. „Kaja Kallas peab tagasi astuma.” Ei pea. Saab tema tagasiastumist taotleda, selleks allkirju koguda, meeleavaldust organiseerida. Aga ta „ei pea”, selliselt sõnastatud nõue on vale. Õige sõnastus oleks kasvõi „Peaminister Kaja Kallas peaks tagasi astuma” või „Meie, allakirjutanud, nõuame peaminister Kaja Kallase tagasiastumist”. Olge konkreetsemad, kas ta peab tagasi astuma näiteks mingist külaseltsingust, käsitööklubi eestseisusest, milliselt kohalt ta „peab tagasi astuma”? „Valetamised igal sammul. Kas mäletate neid 2021 aasta detsembrikuiseid elektriarveid? Talv aga tuleb tagasi veel.” Mis väide see nüüd on? Mäletame elektriarveid küll, aga mismoodi seostub detsembrikuine elektriarve valetamisega? Peaminister valetas elektriarvele kirjas oleva summa? Valetas neljakordseks või mis selle väitega üritatakse selgitada üldse? „Reformierakond peaks olema nagu ettevõtjate jaoks? Kuid tegelikult ka ettevõtjaid on reedetud; Keskerakond ega ka keskklassi huve ei esinda.” Kes siis lõpuks? Keskerakond ega ei esinda? Reformierakond reedab? Loeme toodud laused uuesti läbi ja püüame aru saada, mis siin öelda tahetakse. Väide et mingi erakond peaks olema kellegi „jaoks” on iseendast vildakas, erakond esindab sarnase maailmavaatega inimesi, aga ta pole nende jaoks tehtud. Kas siis EKRE on tehtud jauravama ja kõige vastu oleva kontingendi jaoks? Keskerakonna kohta käiv lause on lihtsalt ebaõnnestunult kirja saanud, mõttest saab nagu aru.