Õigus jääda eestlaseks!

Airis Meier,

Kommentaarid

Ettepanek põhineb valeväidetel!

Väide, et kodakondsusseadus ja Põhiseadus on vastuolus, on juridilisest seisukohast vale ja asjatundmatu. Kehtiv kodakondsusseadus on loodud väga suure hoolega ning läbimõeldult. Seejuures on läbimõeldud kodakondsusseaduse ja Põhuseaduse koosmõju. Põhiseadusega vastuolus olevat seadust ei oleks saanud vastu võtta. Kodakondsusseadust tölgendatakse kooskõlas Põhiseadusega, mistõttu kehtiva korra kohaselt mitte üheltki sünnijärgselt Eesti kodanikult ei ole vastu tema tahtmist kodakondsust ära võetud. Eesti kodanikel, kes elavad välismaal on võimalik täiesti korrektselt praegu säilitada Eesti kodakondsus ka siis, kui nad peaksid lisaks taotlema välismaa kodakondsust. Ka laps võib vastu võtta esmalt oma sünnijärgse Eesti kodakondsuse ema või isa kaudu ja alles hiljem taotleda võõrriigi kodakondsust - kui tal seda vaja peaks olema. Ettepaneku põarvesse ei ole võetud turvalisuspoliitilisi aspekte, millele praegune kodakondsusseadus rajaneb. Eesti kodakondsusseaduse vastast ning topeltkodakondsuse kampaaniat on ajanud kogu Eesti Vabariigi eksisteerimise aja vältel Venemaa, kelle eesmärgiks on et Eestis elavad venelased ei loobuks Vene kodakondsusest. Venemaa käsitleb topeltkodanikke Vene kodanikena, mis tähendab, et neil on Venemaa ees lojaalsuskohustus. Venemaa kodanikel, kes Eestis on sooritanud kuriteo ja põgenenud Venemaale, ei saa Venemaa välja anda. Eesti kaitseväes teenimist võimalikus sõjas Venemaa vastu käsitleb Venemaa topeltkodanike puhul kui väga rasket kodumaareetmist. Selletõttu näiteks Soome loeb topeltkodanikke ebausaldusväärseiks ega kohtle neid kui oma kodanikke, mitte lubades neid isegi vabatahtlikult sõjaväeteenistusse. Selleks, et välismaal elades säilitada eestust, eesti keelt ja eesti identiteeti, ei ole vaja olle Eesti kodanik. Eestlus on paljo vanem kui Eesti riik! Kui keegi soovib olla Eesti kodanik, siis see ei ole niisama formaalsus, vaid kohusrus ja õiguus näiteks teenida Eesti sõjaväes koos teiste kodanikega. Teen ettepaneku muudatusettepanek tagasi lükata.