Õigus jääda eestlaseks!

Airis Meier,

Kommentaarid

Pealkiri

Ma teeks pealkirja "Õigus jääda eestlaseks!". See püüab pilku ning ilmselt kogume kiiresti 1000 allkirja kokku. Allkirjade kogumiseks on isikutel vaja ID kaarti, seega peab olema tekst lihtne ja selge ja koheselt haaratav.

  1. Igati nõus, Airis, selle pealkirjaga kui ka tekstiga. Väike märkus, "professionaalne" peaks ühe f-iga olema. Ma teen ettepaneku lisada lausele: "Tegelikult on hoopis vastupidi. Lisaks Eesti kogukonnas eesti keele ja kultuuri viljelemisele tutvustavad väliseestlased Eestit ja meie rahvakombeid ka kohalikule elanikkonnale, tehes seda vabatahtlikkuse alusel, oma pere ning töö kõrvalt. Diasporaa on tihti eeskuju..."

  2. Tehtud!

  3. Aitäh!

  4. Paluks parandada ühte lauset: Póhjenduse 7. lauses oleks nagu mingi sóna puudu vói peaks lauseehitust veidi ümber seadma ("Vabatahtlikele toetuv (?) Eesti kultuuri, keele ja üldisemalt Eesti identiteedi säilitamise eest võitlevad paljud kohalikud õpetajad, lapsed ning nende vanemad." Ettepaneku osa viimane lause on minu arvates veidi ebatäpne: "Samuti tuleks muuta oluliselt lihtsamaks topeltkodakondsuse võimalikkus EestisT eemal elavatele Eesti kodanikele, kes soovivad oma elukohariigis omandada Eesti kodakondsusele lisaks ka tolle riigi kodakondsust." Minu küsimus on, mida on sellega silmas peetud? Eesti ei saa ju otseselt teiste riikide seadusandlust mójutada, et Eesti kodanikel lihtsam teisi kodakondsusi saada oleks. Küll aga on Eestil vóimalus muuta see LEGAALSEKS vói siis töötada diplomaatilisel tasemel selle nimel, et sólmida teiste riikidega selle osas kahepoolseid kokkuleppeid.

  5. Póhjenduses olev link sellisel kujul kahjuks ei tööta, sest lingile järgnev sulu lópu märk on samuti sinine (sattunud interlingi markeeringusse). Kui see sulu märk lingiga kaasa kopeerub, siis on link kehtetu. Paluks see märk markeeringust välja vótta, siis klapib koheselt lingi avamine.