Metsapöördumine

Artur Talvik,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
2262 allkirja kogutud

Riigikokku saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

2262 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega Riigikogule. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid

Eesti Vabariigi Riigikogu Riigikogu Esimees Henn Põlluaas

Eesti Vabariigi Valitsus Peaminister Jüri Ratas

Lageraied rahvusparkides, looduskaitsealadel ja loodusparkides tuleb keelata! Raiemahtusid tuleb vähendada! Loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil tuleb keelata kõik raied ajavahemikul 15. aprillist kuni 15. juunini!

Väga paljud inimesed on viimaste aastate jooksul kogenud millegi omase ning kauni kadumist, sõites bussi või autoga kodumaa teedel või kõndides oma kodukandi metsades, nähes raiesmikku raiesmiku järel ja vanade loodusrikaste metsade pidevat kadumist. Väga paljud meist on tundnud kaotusvalu, minnes oma lapsepõlvekodu metsa ja leides eest kännustiku ning segipööratud maa.

Senised raiemahud ja -tehnoloogiad on meie loodust hävitavad ja senise metsaäri lõpp on peagi käes. Seejuures paistab metsakaupmeestel ja osal metsaomanikest olevat jultumust oma hävitustööd õigustada ning püüda koguni kaitstavate metsade raiepiiranguid vähendada.

Et tekiks eeldused meie loodusrikaste metsakoosluste taastumiseks, tuleb vähendada raiemahte rohkem kui kaks korda viimaste aastate keskmisest, tuleb lõpetada lindude häirimine ja kahjustamine nende pesitsusajal ning tuleb lõpetada muldade ja puujuurte kahjustamine raske metsatehnikaga.

Metsa- ja puiduärimehed püüavad pidevalt sisendada rahvale, et metsadega on kõik hästi, et raiuda saaks rohkemgi, üritades avalikkust veenda, et metsade raiumata jätmine justkui tooks kaasa koletud tagajärjed nii inimestele kui metsale. Metsa- ja puiduärimehed peaksid hoopis mõtlema sellele, kuidas oma ettevõtete tegevus ümber korraldada nii, et senisest oluliselt väiksemat puidukogust senisest suuremal määral väärindades tulu teenida.

Kui suurendada raiemahtusid kaitsealadel, tooks see metsa- ja puiduärimeestele leevendust üksnes mõneks aastaks ja pärast seda oleks metsaäril ikkagi lõpp. Paraku lõpeks siis ka meie kodumaa sellisena, nagu ta meile omane on.

Soovime, et Vabariigi Valitsus:

- annaks Eestis metsaga seotud otsuste kujundamisel määrava sõna- ja otsustusõiguse looduskaitseühendustele ning nendega koostööd tegelevatele looduskaitseteadlastele ja ökoloogidele,

- muudaks metsandusse puutuvaid õigusakte nii, et metsade rüüstamine ja metsalooduse kahjustamine ei oleks enam seaduslik.

Pöördumise on algatanud seitse meest ja kaks naist:

Artur Talvik Siiri Sisask

Kristjan Moora Anu Raud

Rainer Kuuba

Emil Rutiku

Madis Iganõmm

Kalle Eller

Fred Jüssi

Kommentaarid