Luua Riigikogu juurde Otsustuskogu

Marko Nuuma,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

Ettepanek

Luua Riigikogu juurde laiapõhjaline erakondadest sõltumatu Otsustuskogu, kes hakkaks hääletama nende küsimuste üle, kus erakondadel tekib huvide konflikt (nt erakonnaseadus, valimisseadus).  Otsustuskogusse peaksid kuuluma pädevad sõltumatud inimesed (nt riigiõiguse asjatundjad jne) ja organisatsioonid.

Põhjendus

Riigikogu liikmetel tekib huvide konflikt, kui nad peavad hääletama seadusi, mis reguleerivad nende endi tegevust, hüvesid, huve jne.  Põhjendus, et otsuseid tehakse järgmise riigikogu kooseisu suhtes, ei ole adekvaatne, kuna paljud riigikogu liikmed on samad läbi mitme riigikogu koosseisu. Nt Eiki Nestor ja Mart Nutt on riigikogu liikmed juba varsti 30a (aastast 1992). 

Kommentaarid

  1. II koda

    Peeter Helme tegi samasisulise ettepaneku: https://arvamus.postimees.ee/6541698/peeter-helme-riigikogu-vajab-teist-koda?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6541698&fbclid=IwAR0F5TJNnKMS960qiBlIBPFxf7Q1ko4RYsmhGHYV980dqkU1_2oHkdN9hPE