Luua Riigikogu juurde Ülemkogu

Marko Nuuma,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
5 allkirja
ALLKIRJASTA

995 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Ettepanek

Luua Riigikogu juurde laiapõhjaline erakondadest sõltumatu organ - nn Otsustuskogu või Ülemkogu, kes tuleks kokku vajaduspõhiselt ja hakkaks hääletama nende küsimuste üle, kus erakondadel tekib huvide konflikt (nt erakonnaseadus, valimisseadus jms). Ülemkogusse peaksid kuuluma pädevad sõltumatud inimesed (nt riigiõiguse asjatundjad jne) ja organisatsioonid.

Põhjendus

Riigikogu liikmetel tekib huvide konflikt, kui nad peavad hääletama seadusi, mis reguleerivad nende endi tegevust, hüvesid, huve jne. Põhjendus, et otsuseid tehakse järgmise riigikogu kooseisu suhtes, ei ole adekvaatne, kuna paljud riigikogu liikmed on samad läbi mitme riigikogu koosseisu. Nt Eiki Nestor ja Mart Nutt on riigikogu liikmed juba ca 30a (aastast 1992).

5 allkirja

995 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid

  1. II koda

    Peeter Helme tegi samasisulise ettepaneku: https://arvamus.postimees.ee/6541698/peeter-helme-riigikogu-vajab-teist-koda?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6541698&fbclid=IwAR0F5TJNnKMS960qiBlIBPFxf7Q1ko4RYsmhGHYV980dqkU1_2oHkdN9hPE