Põltsamaa vallale

Põltsamaal Kesk tn 5 ja 5a XIX sajandi keskpaigast pärinevate endiste Uue-Põltsamaa mõisa magasiaitade säilitamine oma asukohtades

Ville Tamm,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
11 päeva jäänud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on ühisloomefaasis. Esita oma kommentaar.

Ühisloomefaas on mõeldud algatuse tekstile kommentaaride ja ettepanekute kogumiseks — algatust veel allkirjastada ei saa. Ühisloomefaas kestab vähemalt kolm päeva, mille vältel algataja saab muuta nii teksti, tõlkeid kui ka algatuse saajat. Kui algatus allkirjastamisele saadetakse, läheb eestikeelne tekst lukku, ning muuta saab vaid tõlkeid.

Palume muuta 09.05.2024 antud Põltsamaa Vallavalitsuse korraldust nr 2-3/2024/89 ja 12.05.2024 Põltsamaa Vallavalitsuse projekteerimistingimusi nr 2411802/01582 (ehitistegistri kood 121419263) nii, et nähakse ette Põltsamaal Kesk tn 5 ja 5a XIX sajandi keskpaigast pärinevate endiste Uue-Põltsamaa mõisa magasiaitade säilitamine oma asukohtades ning tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 23.10.2007 otsusega nr 87 kehtestatud Kesk 5 krundi ja lähiala detailplaneering Kesk tn 5a endise Uue-Põltsamaa mõisa magasiaida lammutamise osas.

Austame kohalikku XIX sajandi pärandit, mida enam juurde ei teki. Luues uut lubame vanal olla.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Põltsamaal Kesk tn 5 ja 5a XIX sajandi keskpaigast pärinevate endiste Uue-Põltsamaa mõisa magasiaitade säilitamine oma asukohtades" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri