Lääneranna vallale

Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

Monika Hale,

Kommentaarid

Omamata illusioone...

Oma sobimatust vallavolikogu (tegelikult igasuguse otsustuskogu) juhi kohale demonstreeris hr. Reinmaa 24.03.2023 volikogu istungil, kus ta teadlikult ja tahtlikult blokeeris (olukorda selgitada püüdnud koolidirektori väljaviskamisega)otsustajate võimaluse oma otsus parimate võimalike teadmiste põhjal teha. Isegi, kui volikogu koalitsioon oli juba enne, temale teadaolevalt, otsustanud koolid sulgeda igal juhul ja mistahes argumente arvesse võtmata. Teine, võibolla isegi isiklikumat laadi küsimus on nn." Pruunsilla raha" vastuvõtmise otsustamise eel volinikele korruptsiooniohu eest hoiatavate kirjade saatmine. Teadaolevalt ei ole sellist praktikat kasutatud Massu ratsakooli rahastamise ja juriidilise abi lepingute sõlmimise otsustamise puhul Omamata illusioone, et praeguse Lääneranna vallavolikogu koosseisu juures esimehe umbusaldamine midagi parandaks, annan siiski oma allkirja kavandatavale algatusele. Lihtsalt meelsuse näitamiseks.