Lääneranna vallale

Umbusaldusavaldus Armand Reinmaale

Monika Hale,

Kommentaarid

Asi pole enam ammu rahas

Praegune Lääneranna vallakogu on loonud olukorra, kus valusast koolireformist on saanud midagi hoopis enamat - sellest on saanud rahva õiglustunde mõõdik, aga ka omamoodi rahvusluse sümbol. Kuni su külakool veel elab, elad sina ka. Metsküla külakool on saanud umbes sama oluliseks märgiks kui Kihnu kört. Mis tähendab, et asi pole enam ammu selle koolipidamiseks vajalikus tegelikult väga väikeses rahas. Asi on põhimõttes. Reetmises. Kui see kool kaob, pettuvad inimesed mitte ainult Lääneranna (praeguses, siiski ülimalt ajutises!) vallavolikogus, nad pettuvad Eesti riigis, Eesti riigi haridus- ja regionaalpoliitikas. Lääneranna valla rahvas teab ka tausta - teab Armand Reinmaa ja ka mõne teise vallavolikogu liikme ettevõtluse taustu. Väga kurb demokraatia seisukohast, et meie seadused ei võimalda oma esindajaid volikogust tagasi kutsuda, kui nad käituvad vastupidiselt sellele, mida nad valimiskampaania ajal lubasid. (Nojah, sama kehtib ju ka riigikogu kohta...) Kui oleks miskit moodi juriidiliselt JOKK Armand Reinmaa tagasi kutsuda või kogu vallavolikogu umbusaldada, tuleks seda muidugi teha.

  1. From what I see is, that he use his position to suck out money from the community to enrich himself and his family. This is generally enough to remove someone because it is criminel and should be investigated by the justice