Eestis rikkad rikkamaks ja vaesed jäävad üha vaesemaks / В Эстонии богатые богатеют, а бедные беднеют

«Hädavareste liit» MTÜ, Aleksandr Korobov,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
50 allkirja
ALLKIRJASTA

950 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

MEETMED SOTSIAALMAJANDUSLIKU EBAVÕRDUSUSE VÄHENDAMISEKS EESTIS Alates 90-datest aastatest jaguneb Eesti elanikkond rikasteks ja vaesteks. Eesti Panga andmetel omab 5% Eesti rikkamatest elanikest 46% kogu riigi varadest. Samas omab 50% elanikkonnast kõigest 7% varadest, kusjuures rikaste varade osakaal kasvab, vaeste osakaal aga väheneb. 2018.aastal elas suhtelises vaesuses 21,7% Eesti elanikest. Neist 17,1% olid lapsed. See on 1,9% rohkem, kui aasta varem. Eestis on ka Euroopa Liidu vaesemad pensionärid (vaesuse määr - 41,2%, Euroopa Liidu keskmine määr - 15%). Aga teisest küljest on miljonäride osakaal Eestis Euroopa Liidu uusliikmete seas üks kõrgemaid. Nii saavad Eestis rikkad rikkamaks ja vaesed jäävad üha vaesemaks. Kõik riigi varad lähevad järk-järgult kitsa „eliidi“ kätte.

Püsivaks arenguks on vajalik, et raha ja vara ei kuuluks mitte ainult väikesele käputäiele rikastele, vaid kuuluksid enamikule elanikkonnast. Kuid selleks tuleb muuta avalikku arvamust, seadusi ning finantssüsteemi.

Maailma kogemus näitab, et riigi ja selle elanike heaolu kasvab eelkõige tänu üldise tööviljakuse kasvule, mis põhineb riigi ressursside mõistlikul jaotamisel, mis on suunatud elanikkonna haridustaseme ja kvalifikatsiooni tõstmisele koos riigi avatusega maailma kogemustele ja innovatsioonile ning vähekindlustatute toetamisele. Sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse vähendamise meetmena Eestis soovitame me allkirjastada alljärgnev Petitsioon, mis tuleb läbi vaadata Eesti Parlamendis ning seejärel võtta vastu vastav seadus - PETITSIOON Eestis on vaja sisse viia progressiivne kapitalimaks. Selle maksu tulemusena eelarvesse laekunud 500 miljonit eurot iga aasta tuleks jaotada järgmiselt:

  • 150 000 000 eurot dotatsioonideks lastele vaestest peredest
  • 100 000 000 eurot madalapalgaöiste töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks
  • 100 000 000 eurot väike- ja keskmise suurusega ettevõtluse toetamiseks
  • 150 000 000 eurot pensionide suurendamiseks
50 allkirja

950 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16aastane Eesti alaline elanik ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kommentaarid