Saarde vallale

Lisada suunal: Tihemetsa- Kilingi-Nõmme - Pärnu bussiliin, mis jõuaks Pärnusse ~ 8.10

Heli Juhkamsoo,

Kommentaarid

Asjad ei klapi

sest viimati pütkiga puid ja maid jagades väidab üks üht ja teine teist. vald väidab, et nenamd bussiliine ei määra ja pütk omakorda veeretab süü vallale.

  1. Järelikult siis ollakse teine-teisele veeretamises kokku lepitud. PÜTK kõrgeim juhtorgan on 8 liikmeline üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl. 8 häälest üks kuulub Saarde vallale, liikmeõiguste teostaja on Raivo Ott, vallavanem. https://pytk.ee/organisatsioon/liikmed-ja-juhtimine.html