Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

Ragnar Peets,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 133 allkirja

867 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 133 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Liiklusseaduse muudatus: Lubada ühissõidukirajale A-kategooria sõidukid.

Vabariigi Valitsus
Riigikogu

Ettepanek muuta Liiklusseadust (RT I 2010, 44, 261).

muuta Liiklusseaduse §  2 punkt 98
§ 2.  Mõisted
98) ühissõidukirada on ühistranspordiseaduse kohaselt liinivedu teostavale ühissõidukile, samuti sõitjat vedavale taksole ja sõitjat vedavale bussile liiklemiseks ettenähtud sõiduteeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgistega;
[RT I, 28.02.2015, 1 - jõust. 01.05.2015] 

muuta Liiklusseaduse §  37 lõiget 2 
§ 37.  Juhi kohustused ühissõidukiraja kasutamisel ja ühissõidukile eesõiguse andmisel
(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ühissõidukirajal sõita eritalituse sõidukiga, kui täidetakse tööülesandeid, täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga ning muu sõidukiga, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend.

Muudatuse sisu: 
1) Laiendada ühissõidukiraja mõistet lisades loetellu A-kategooria sõidukid.
2) Lisada §  37 lõige 2 loetellu A-kategooria sõidukid.


Muudatuse eesmärk: Muuta liiklusvoolu sujuvamaks ning ohutumaks, vähendada heitgaaside taset linnapildis, vähendada liikluskoormust tipptundidel. 


Mujal maailmas on tehtud antud teemal sisukaid uuringuid ning mõnega neist saab lähemalt tutvuda allpool toodud viidetest. 

Viiteid lugemiseks:
Sisukas uuring antud teemal Londonis ennem seadusemuutust
http://content.tfl.gov.uk/motorcycles-in-bus-lanes-independent-report.pdf

London, UK
https://tfl.gov.uk/modes/driving/red-routes/rules-of-red-routes/bus-lanes/motorcycles-in-bus-lanes

Plymouth, UK
http://www.plymouth.gov.uk/motorcyclesbuslanes

Edinburgh, UK
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-34444423

Auckland, NZ
https://at.govt.nz/driving-parking/bus-transit-priority-lanes/

Sydney, AUS
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/buses/bus-lanes.html

Kommentaarid

 1. test

  test

  1. kus on dokument mida lakirjastatakse

   kus on dokument mida allkirjastatakse? mina küll ei hakka midagi allkirjastama kui ma ei tea mida ma allkirjastan, peale allkirjastamist peab olema näha digidoc et kindel olla mida allkirjastasin

   1. Dokument ju ülalpool kenasti loetav.