Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Väga vajalik

See pöördumine on väga vajalik ühe osana vastupanust kogu omasooiharuse pealepressimislainele. Igale katsele kuulutada väärastunud sugutungiga isikud (loe: isendid) võrdväärseks loomulike inimestega tuleb astuda otsustavalt vastu. Alati ja kõikjal. Loodusseadustega ei vaielda. Neid ei panda hääletusele. Neid järgitakse. Vastuvaidlematult. Nüüdisühiskonnas on loodud pettekujutelm, et tõepoolest kõik ajad on suhtelised, on nii-öelda läbiräägitavad. Umbes nii, et igaühel on õigus oma arvamusele, ja et iga arvamus on ühevõrra õige. Ka siis, kui läheb loodusseadustega vastuollu. Musta valgeks rääkida aga siiski ei õnnestu. Loodusseaduste kehtimise-mittekehtimise küsimuses võib läbi viia kas või rahvahääletuse ning otsustada seal, et mingi ebameeldiv loodusseadus siiski ei kehti, kuna nii arvab hääletamaskäinute enamik; loodusseadus kehtib aga sellest hoolimata edasi. Lihtsalt need tegid ennast ise narriks, kes püüdsid ta kehtivust vaidlustada. Omasooiharuse puhul on tegu haigusega, mis võeti haiguste nimekirjast välja puhtIDEOLOOGILISTEL kaalutlustel, mitte aga teaduslikel põhjendustel. Ja selle haiguse vastu on ravi täiesti olemas. Vastavad kliinikud tegutsevad isegi Euroopas, lihtsalt meie peavooluajakirjandus eirab seda tõika. Haigeid tuleb aidata, kuid mitte seeläbi, et julgustada neid oma haigust SÜVENDAMA.