Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Jätkusuutlik armastus

Ainult läbi kõikevõitva armastuse, mis jätkusuutlikult genereerib uut armastust, on võimalik ühiskonna püsimine ning areng. See on alustala, millest sõltub ühiskonna eksisteerimine. Vormiliselt on see praegu peamiselt teostatav abielu kaudu, millesse astujad on võimelised ning valmis saama järglasi, kes kannavad elukestvust edasi. See on ülimalt oluline kooselu vorm, kes suudab kanda armastust ühest põlvkonnast järgnevale. Need on inimesed, kellele peab kuuluma kõigi ühiskonna liikmete austus ning lugupidamine. On mõeldamatu, et ükskõik millised muud inimeste vahelised kooselu vormid, millel puudub jätkusuutlikkus, surutakse samuti sellesse mõistesse. Ainult laushullud või sügavalt eestivaenulikud jõud võivad midagi niisugust propageerida ning eesti ühiskonnale peale suruda. Sellega devalveeritakse inimesed, kes kannavad läbi armastuse elu alget eesti ühiskonnas edasi. See oleks analoogne olukorraga, kus presidendi vastuvõtul kõik külalised sunnitakse oma rinnast aumärgid ja ordenid eemaldama, et mitte solvata teisi külalisi, kes pole osutunud küllalt väärikateks nende saamiseks. Meid ei ohusta mitte ainult Putini raketid idast, vaid ka lääneliku küllusühiskonna poolt genereeritud ideoloogilised totrused, mis pole vähem ohtlikud Eesti jätkusuutlikule eksistentsile.