Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Täienduseks sellele pöördumisele ühe uskmatu inimese vaatenurgast

Kui vaadata abielu uskliku inimese seisukohalt, siis katoliikluses on abielu ju püha sakrament, mida ei tohi teotada. Seetõttu on igasugune abielu mõiste laiendamine kõikvõimalikele parafiilide kooseludele kõikvõimalike isikute, olendite ja esemetega (kui juba on võrdsus, siis peab olema täielik võrdsus!) püha sakramendi teotamine. Kultuurne kristlikus kultuuriruumis elav inimene (aga Euroopas elame me paratamatult kristlikus kultuuriruumis ning toitume paratamatult selle kultuuriruumi poolt pooleteist tuhande aasta jooksul loodud viljadest) ei teota usklikele pühasid asju ka siis, kui ta ise täiesti uskmatu on.