Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

Olulised hetked

Eesti maal ja tahval on ajaloos korduvalt olnud olulisi hetki, millest sõltub edasine allesjäämine või kadumine. Aastatel 1987 - 1988 oli meil õnneks julgust heisata rahvuslipud ja hakata vastu Üleliidulisele käsundusele. Praegu, aastal 2023, on samasugune oluline hetk - kas hakkame vastu Ülsliidulisele käsundusele ja heiskame jälle meie rahvuslipud või lepime vaikides võõraste vikerkaare-lippudega Tallinnas ja kiidame kohmetult heaks võõrad käsud.