Jätta abielu määratlus muutmata

Mõttekoda PESA, Martin Ehala,

Kommentaarid

kutsun üles toetama seda ettepanekut

Võrdsustada keeleliselt, tähenduselt evolutsiooni poolt miljonite aastate meheks ja naiseks olemist samasooliste kooselu abieluga, on nonsenss. Selline abieluvõrdsuse nõue, mis on tõepoolest viimaste aastakümnete, vabaduse sildi all, seksuaalvähemuste loodud sotsiaalne konstruktsioon, seab kahtluse alla abielu olemuse kui sellise üldse, selle vajalikkuse ühiskonnas. Kuna peaminister ja valitsus rahvahääletust selles küsimuses kardab, siis ei jää meil muud üle, kui anda oma hääl selle seaduse eelnõu vastu. Kutsun kõiki seda tegema!