KEELAME ABORDI RAHASTAMISE RIIGIEELARVEST JA VÄLISORGANISATSIOONIDE POOLT

Kenno Põltsam, Kenno Põltsam,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 14 allkirja

986 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Peatatud: 14 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud, enam ei saa digiallkirja anda. Kuna algatus ei kogunud seatud tähtajaks vajalikku miinimumi (1000 allkirja), on see praegu autorite poolt peatatud. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirjad ühe aasta jooksul juhuks, kui algatus taasavatakse digiallkirjade kogumiseks.

Põhiseaduse preambul ütleb et Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Abort ehk seadustatud emaüsane lapsetapp, mis on ühtlasi kommunistliku režiimi pärand, töötab aga otseselt eesti rahva kui ka üldinimlikuse vastu, ega tohiks olla rahastatav riikliku struktuuri poolt. Ütleme EI abordi rahastamisele meie ühisest rahakotist ja leiame ka, et keelata tuleb välismaised annetused mille eesmärk on toetada kodanikuorganisatsioone mis koguvad vahendeid abordi teenuste kättesaamiseks Eestis. Eesti Vabariigi toimimismeetod olgu "sekkume nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik" ehk lõppema peab endale vastutöötamine ja propageerima tuleb hakata elujaatavat eluviisi. Hea Riigikogu, Palume täiendada kehtivat Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadust nõnda, et sinna kirjutataks paragrahv mis keelaks abordi rahastamise riigieelarvelistest vahenditest ja välismaa organisatsioonide/eraisikute poolt.

Kommentaarid