Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit

MTÜ Eesti Roheline Liikumine,
  1. Riigikogu juhatuse otsus

    Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 152 lõige 9, Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse MTÜ Eesti Rohelise Liikumise k.a 11. aprillil algatatud kollektiivne pöördumine "Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit" ja edastada see menetlemiseks majanduskomisjonile. (allkirjastatud digitaalselt) Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?