Patarei merekindlus on ohus

Aleksander Laane,
  1. Riigikogu juhatuse otsus

    Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 1529 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Aleksander Laane k.a 22. novembril algatatud kollektiivne pöördumine "Patarei merekindlus on ohus" ja edastada see menetlemiseks kultuurikomisjonile. (allkirjastatud digitaalselt) Eiki Nestor Riigikogu esimees

Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?