From: Proviisorite Koda <koda@proviisorid.ee>
Sent: Monday, February 17, 2020 10:53 AM
To: Sotsiaalkomisjon <Sotsiaalkomisjon@riigikogu.ee>; Sotsiaalkomisjoni staff <sotsiaal.ametnik@riigikogu.ee>
Subject: EAL ja EPK pöördumine

 

Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti Proviisorite Koja pöördumine

17. veebruar 2020

 

Austatud Riigikogu sotsiaalkomisjon

 

17. detsembril 2019 toimunud ravimiseaduse eelnõu esimesel lugemisel otsustas Riigikogu liikmete enamus apteegireformi tühistava eelnõu menetlusest välja arvata. See andis kõikidele osapooltele selge signaali apteegireformiga edasiliikumiseks.

 

Praegu kontrollivad kogu ravimivaldkonda paar suurt ettevõtjat. Sellega on takistatud normaalne konkurents nii hulgimüügi- kui apteegitasandil, apteegiteenus on muudetud omanike rahapumbaks, ravimihindade kujunemine on muutunud läbipaistmatuks, ravimite jt apteegikaupade hinnad on tõusnud, tekkinud on terav farmaatsiaaspetsialistide puudus jmt. Kogu ravimisektor on allutatud paari suurettevõtja kontrollile ja tahtele, mis teeb võimalikuks kogu elutähtsa ravimisektori manipuleerimise konkreetsete ettevõtjate huvides. 

 

Poliitilised sõnavõtud "ülemäärasest ettevõtlusvabaduse piiramisest" ning vajadusest apteegireform tühistada on asjatundmatud ning inimeste tervisest ja rahast mitte hoolivad. Ravimid on elutähtsad vahendid ja ravimiraha on meie ühine raha, mille kasutamist tuleb hästi korraldada.  Apteegiäri ja vaba ettevõtluse propageerimine on ainult turgu valitsevate suurettevõtjate huvides ja jätab tegelikud ravimivajajad - eakad, raskete haiguste põdejad, lapsed - teadlikult ja ettekavatsetult suurettevõtjate meelevalda.

 

Kahetsusväärsed ja asjatundmatud on prognoosid sadade (maa-) apteekide sulgemise, inimeste ravimabita jätmise ning massiliste seadusrikkumiste kohta. Apteekrid töötavad selle nimel, et tagada ravimabi kõigile meie abivajajatele. Apteegireform aitab kaasa ravimabi jätkumisele maal, kus apteegi pidajad on valdavas osas just proviisorid. Selle kinnituseks ja apteegireformi toetuseks on oma pöördumise apteegireformi toetuseks Riigikogu liikmetele saatnud ka maa- ja väikeapteekide pidajad. Pöördumisega palume tutvuda aadressil:https://proviisorid.ee/wp-content/uploads/2020/02/maaproviisorite-pöördumine_08.02.2020.pdf

 

Ravimabi korraldus on sedavõrd suure tähtsusega riiklik küsimus, milles saab otsuseid langetada üksnes kaalukatele argumentidele ja põhjendustele tuginedes. Viimasel aastal toimunud õigusloome protsess ei ole olnud läbipaistev, kaasav ega ka sisuliselt argumenteeritud. Apteegireformi kontekstis on tõusetunud küsimus seaduse ostmisest, poliitilisest manipuleerimiset jmt.

 

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutab teisipäeval, 18. veebruaril Eesti Apteekide Ühenduse pöördumist apteegireformi kohta. Eesti Apteekide Ühenduse tegevuse eesmärgiks on suurte apteegikettide huvide realiseerimine kõikidel, sh poliitilisel tasandil. Peame kahetsusväärseks, et apteekreid ega proviisoreid ei ole arutelu juurde kutsutud omapoolset seisukohta avaldama. 

 

Õigusloome mitte ei pea olema, vaid ka näima erapooletu ja õiglane. Objektiivseima lahenduse saavutamiseks tuleb ära kuulata kõikide osapoolte seisukohad. Seetõttu palume 18. veebruaril toimuval apteegireformi arutelul käsitleda ka viidatud maa-apteekrite pöördumist, kaasates arutelule Eesti Apteekrite Liidu ja/või Eesti Proviisorite Koja esindajad, kui spetsialistid, kelle igapäevasest kutsetööst sõltub vahetult meie elanike ravimabi kättesaadavus.

 

Lugupidamisega

 

Karin Alamaa-Aas, Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees

Kaidi Sarv, Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor