Tere!


Teile on saadetud dokumendihaldussüsteemi Delta kaudu dokument.


Pealkiri: Vastus kollektiivsele pöördumisele

Registreerimise kuupäev: 25.01.2023

Registreerimise number: 1.15-5/2022/7494-2.

NB! Dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang alates 03.01.2023 kuni 03.01.2098, vastavalt AvTS § 35 lg 1 p 12.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
625 6342
[email protected]
http://www.mkm.ee