Tere,

Rahvaalgatuse "Avalik pöördumine kodumetsade kaitseks“ hääled ja pöördumise andsime üle Riigikogule, pöördumise võttis vastu Riigikogu spiiker Jüri Ratas*. Rahvaalgatus kogus vajalikud 1000 häält ja rohkemgi esimese päevaga. Häälte üleandmisel vastas Jüri Ratas küsimusele, kes hakkab arutama rahvaalgatuse küsimust, et tema meelest oleks õige luua erikomisjon ning lisas, et selle nii olulise teema suhtes on tal endalgi mure ja huvi olnud juba pikemat aega.


Riigikogu juhatus edastas kollektiivse pöördumise menetlemiseks siiski keskkonnakomisjonile, kuigi, nagu kuulsime ka Riigikogu spiikrilt, oleks võinud kaasata ka teisi komisjone ja luua erikomisjon. 


Juhime tähelepanu, et keskkonnakomisjon on sarnaste algatuste ja pöördumiste menetlemisel kahjuks näidanud üles kas tahtlikku või tahtmata poolikut ning vahel lausa puidutööstuse soosinguna tõlgendatavat tööd. Kui küsimuse all on olnud metsanduse kultuuriliste, ökoloogiliste, sotsiaalsete ja isegi majanduslike laiemalt kui vaid puiduvarumisele orienteeritud aspektide menetlemine, on keskkonnakomisjoni töö olnud siiani tulemusteta, ummikusse viiv. Näiteks pesitsusrahu petitsioon***, mis eelmisel kevadel 25 toetajaorganisatsiooniga ja 5507 allkirjaga keskkonnakomisjonile arutada anti, mille lahendamine edasi keskkonnaministeeriumisse liikus, mille käik piisavalt jälgimata jäeti, ning selle asemel, et sel kevadel oleks olukord Eesti metsades loodust, linde ja loomi toetavam, on olukord isegi hullem kui eelmisel kevad-suvel. Teise näitena toome eelmisel aastal 28 kogukonna pöördumise kodumetsade kaitseks****, millel samuti tulemus ümmargune null, kodumetsad on suurema RMK raiesurve all kui kunagi varem, inimesed üle Eesti teevad oma vabast ajast meeletuid pingutusi ja tööd, et oma elukeskkond säilitada.


Kuna kodumetsade kaitse arutelu tõesti ei ole ainult keskkonnaküsimus, vaid puudutab oluliselt laiema haardega ka muid riiklikke küsimusi, siis palume siinkohal võtta arvesse teisi asjaomaseid komisjone, nagu maaelukomisjon, riigikaitsekomisjon, kultuurikomisjon, õiguskomisjon, põhiseaduskomisjon ning korruptsioonivastane erikomisjon. Kodumetsade kaitse küsimuse arutamine on olulise tähtsusega regionaalpoliitika kujundamises. 


Näeme, et on vaja mõista algatusega liitunud neljakümne organisatsiooni toetuse laiaulatuslikkust. Algatajate hinnangul ei piisa kollektivse pöördumise arutamiseks keskkonnakomisjonist, vaid moodustada tuleb erikomisjon. Kui see moodustatakse, siis on lootust, et seekord saavad  piisavat tähelepanu ka pöördumises väljatoodud lahendused. 

* https://www.postimees.ee/7508875/fotod-riigikogu-esimees-juri-ratas-vottis-vastu-kodumetsade-kaitseks-kogutud-allkirjad
** https://www.postimees.ee/7483929/kodumetsade-paastmisaktsioon-kogus-loetud-tundidega-ule-1000-toetaja
*** https://rahvaalgatus.ee/initiatives/258d32ab-0466-440d-a709-407dc8a32495
**** https://www.postimees.ee/7219682/28-kogukonda-panid-seljad-kokku-ja-tegid-puhkemetsade-kaitseks-uhispoordumise


Lugupidamisega,
Rahvaalgatuse algatajad

Jaak Rand Farištamo Eller

53496347


N, 5. mai 2022 12:31 <[email protected]> kirjutas:

Tere!

 

Edastame Riigikogu juhatuse otsuse kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise kohta.

 

Lugupidamisega

Riigikogu Kantselei