From: Eesti Arstide Liit <arstideliit@arstideliit.ee>
Sent: Thursday, November 5, 2020 1:26 PM
To: T�nis M�lder <tonis.molder@riigikogu.ee>; Sotsiaalkomisjon <Sotsiaalkomisjon@riigikogu.ee>
Subject: Eesti Arstide Liidu p��rdumine

 

Lp T�nis M�lder

 

Edastan Eesti Arstide Liidu p��rdumise patsienditestamendi kohta.

 

Lugupidamisega

Gerda Neito

tehniline sekret�r

gerda.neito@arstideliit.ee