Lasterikastele peredele eluaseme/üüritoetus

Ilmar Türk,

Lasterikastele peredele eluaseme/üüritoetus


Eluasemekulud on paratamatult üks suuremaid kulusid perede eelarves eriti nendel ,kes ei oma enda kodu. Tekkis selline idee/mõte, et sellist laadi toetus võiks omada suures plaanis palju hüvesid nii inimestele kui ka riigile. Soovin, et tekiks arutelu sel teemal, kas see on mõttekas, mis on poolt argumendid ja mis vastu.

Ettepanek - 


Kehtestada mingisugune toetusmäär mille piires saaksid paljulapselised pered riikliku toetust elukoha üüri katteks. Vältimaks nö. raha ebasihtotstarbelist kulutamist oleks võimalik ilmselt ka üürilepingu sõlmimine üürile andja ja riigi vahel. See toetus võiks kesta näiteks kuni alaealiste arv peres jõuab 2 lapseni.

Põhjendus - 


Madal iive eriti sündide osas on Eesti riigis jätkuvalt suur teema, vanemahüvitised jms. toetused on küll kõrged, aga siiski lühiajalised ning ei pruugi olla piisavad tagatised, et julgustada inimesi lapsi saama. Kui lähtuda ainult toimetuleku vaatenurgast, siis teadmine, et suurele perele on eluase tagatud juhtugu, eriti kui see on veel paindlikult lahendatud. Annab see inimestele kindluse, et nad saavad elada oma suure perega ka suuremate tõmbepunktide läheduses/sees ja omada seeläbi paremaid võimalusi tagada endale töökohti ning lastele turvalist, sooja elupaika.

Mida arvate??Kas tahad selle algatuse edasise käekäiguga kursis olla?

Kommentaarid